Welkom op de site van Belangenvereniging Looermark

De Belangenvereniging “Looermark” is opgericht op 7 september 1984 en heeft tot
doel het behartigen van de belangen van de leden, zoals de woonomgeving,
openbare voorzieningen en contacten met overheidslichamen.

Algemene Ledenvergadering

Jaarlijks, in het voorjaar, wordt een Algemene
Ledenvergadering gehouden, waarin uiteenlopende vraagstukken aan de orde komen

Op het pad der vriendschap bloeien de mooiste bloemen. Ze heten verdraagzaamheid, eerlijkheid, hulpvaardigheid en vertrouwen