ALV 2022

Vrijdagavond 27 mei 2022 is op de gebruikelijk locatie in de Pothaar de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering bijeen geroepen. In de Algemene Ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid. De (concept) notulen van deze vergadering zal binnenkort beschikbaar komen op de pagina Voor Leden op deze website.

Ondanks dat de vergadering door het bestuur nietsvermoedend bijeen is geroepen in het Hemelvaartsweekend, waren er toch een groot aantal leden aanwezig in deze vergadering.

Na afloop van het officiële gedeelte verzorgde Karel Horn van Noaber Energie een presentatie over een voorgenomen pilot project voor de opwerking van Groen Gas door boeren in de omgeving van de Looërmark

Mestvergisting en biogas-upgrading tot Groen Gas

Groen gas wordt verkregen door vergisting van mest, waardoor biogas ontstaat. Biogas bevat voor ca. 55% methaan – het hoofdbestanddeel van aardgas – en ca. 45% CO2. Het methaan wordt gescheiden van CO2. Het CO2 wordt afgeblazen in de atmosfeer, maar is circulaire CO2 en draagt niet bij aan de klimaatopwarming. Het gas dat overblijft is op het Nederlandse aardgaskwaliteit en kan worden ingevoerd in het aardgasnet.

Doel van het pilot project is om zoveel groen gas te produceren dat de gehele Looërmark zich daarmee zou kunnen verwarmen. Dat vereist wel medewerking en commitment van de Looërmarkers om daar aan mee te willen werken. Dat kan ook betekenen dat de huizen verder geïsoleerd moeten worden, want wat je niet nodig hebt, hoef je ook niet te produceren. Ook zal de gebruiker met een groen gas leverancier in zee moeten gaan. Het streven is dat de groen gas producerende boeren dan de energieleverancier zijn.

Slaagt de pilot dan kan deze verder uitgerold worden, want in potentie zou heel Bathmen met op deze wijze lokaal geproduceerde groen gas verwarmd kunnen worden.

Na afloop van de presentatie werd onder het genot van een drankje nog even gezellig nagepraat.