Geschiedenis

De geschiedenis van de Looërmark opgetekend en geplubiceerd in 20 delen door Toon Stenvert.

Toon was één van de eerste bewoners van de Looërmark, toen dit gebied begin jaren 70 van de vorige eeuw werd ontwikkeld tot een park met recreatiewoningen. Toon bouwde op nummer 30 zijn recreatiebungalow, waar hij na zijn pensionering permanent met zijn echtgenote in trok. Hij nam al eerder het initiatief tot het schrijven van een periodieke nieuwsbrief, waarin ook de ontwikkeling van de Looërmark werd opgetekend.

Het eerste hoofdstuk van die geschiedschrijving is hier te lezen en verder als pdf bestand te downloaden. Toon is in 2018 overleden.

Ontwikkeling van de Looërmark van Veengebied tot Woongebied

De geschiedenis van het woongebied “de Looërmark”, gelegen in de gemeente Bathmen (Ov.), zoals deze in dit overzicht zal worden beschreven is bedoeld om de huidige bewoners – zowel diegene, die er al geruime tijd wonen, als zij, die recentelijk in dit mooie natuurgebied zijn neergestreken – volledig te informeren over alle interessante gebeurtenissen, die er door de jaren heen hebben plaatsgevonden en gerealiseerd.

Met nadruk zou ik er bij dit begin op willen wijzen, dat het bungalowpark niet zonder meer volgens de gebruikelijke procedures tot het ontwikkelen van een woongebied is tot stand gekomen, maar in vele gevallen via afgedwongen verworvenheden van de bewoners zelf !
Men diene zich dus vooraf nadrukkelijk te realiseren, dat geconstateerde ongemakken zoals: enige wateroverlast, smalle en moeilijk begaanbare wegen, alsmede het ontbreken van parkeerplaatsen in het park onvermijdelijk een gevolg zijn van de maximaal bereikbare inspanningen om het woongenot hier zo aangenaam mogelijk te maken.

Daarentegen zijn er vele voordelen te noemen bij ” het hier-wonen” waar te nemen, zoals: de ruime afmetingen van de kavels en de daarop rijkelijk aanwezige natuur. Met genoegen zal de bewoner toch de weelderige flora om zich heen opsnuiven en de magistrale bebossing als een ware bescherming van zijn heiligdom koesteren …
In welk woongebied van stad of dorp vind je nog bijzondere struiken als de gagel en zo vele soorten mossen? Om nog maar te zwijgen van de ontelbare soorten vogels, die je in dit gebied ’s morgens vrolijk doen ontwaken? Of: let eens op de eekhoorns, de woelmuis en ’s nachts op de uilen!
Vooral is dus de Looërmark niet alleen een meesterlijk gebied om te wonen, maar ook om – als je dat wilt – de stilte en rust om je heen te ervaren. Houden dus zo!

In een aantal hoofdstukken zal ik een via chronologisch overzicht trachten uit te leggen, hoe de Looërmark dus van een Veengebied een Woongebied is geworden.
Zo zult U via afzonderlijke rubrieken worden geïnformeerd over: de voorgeschiedenis; gasvoorziening; riolering en verbetering wegen; legalisering; kabeltelevisie; straatverlichting en kleinere wetenswaardigheden.

De voorgeschiedenis

Het landelijk gelegen gebied “De Looërmark” was vóór en tijdens de oorlogsjaren 1940-1945 in feite een enigszins woest gebied, met lage begroeiing en tijdens natte perioden met veel grondwater.
De boeren uit de omgeving lieten er hun koeien grazen op de stukken met het hoge helmgras. Maar omdat het vaak te nat was gebeurde dat maar zelden.
Het gebied was eigendom van “Schôôlder-Jan”, een boer die niet veraf woonde van het gebied: namelijk waar nu ongeveer de oprit naar de A1 is.
Hij heette natuurlijk niet zo, maar zijn boerderij droeg de naam “Het Schoolt” en in de omgeving was dat genoeg om te weten met wie men van doen had.
In de laatste dagen van de oorlogsjaren is het gebied nog onderdeel geweest van oorlogshandelingen. Toen de Canadese bevrijders begin april 1945 de stad Zutphen – na felle straatgevechten – hadden ingenomen, wilden ze in Deventer niet op dezelfde weerstand stuiten en besloten toen via een omtrekkende beweging Deventer aan te vallen. Zo zou men, komende vanaf “de Wippert”, via Loo richting Schalkhaar trekken.
Men stuitte onderweg hier en daar op enige bescheiden tegenstand, zoals ook in de Looërmark: een viertal Duitse militairen hadden zich in een verdedigingsput ingegraven, maar hadden niet door dat hun verzet werd opgeruimd door mitrailleurvuur van laagvliegende geallieerde Spitfires, die juist, vanuit de andere niet verwachte richting, kwamen aanvliegen. De aanval was hevig en niets ontziend, getuige het van de weg (Oudendijk) schieten van een juist passerende paard en wagen.
Verder vermeldt de geschiedenis nog dat op zekere dag een tweetal vliegtuigbommen in de Looërmark zijn gevallen, ter hoogte van de percelen 43-45. Waarschijnlijk van een aangeschoten bommenwerper die ijlings zijn ballast kwijt wilde.
In de periode van 1945 tot circa 1969 bleef het gebied vrijwel ongerept, er werd wel wat bosbouw gepleegd en werden er zelfs in een bepaald jaar een groot aantal lariksen aan gepland.

Tot zover voor deze keer, in een volgende editie zal ik verhaal doen van de verkoop van grond, mede omdat de Gemeente Bathmen op zoek was naar een aantrekkelijke plaats voor de bouw van een zwembad.

Toon Stenvert