Geschiedenis

DE GESCHIEDENIS VAN DE LOOERMARK ZOALS OPGETEKEND EN IN 20 DELEN GEPUBLICEERD DOOR TOON STENVERT.

“Ontstaan en ontwikkeling van de Looërmark van Veengebied tot Woongebied.”

De geschiedenis van het woongebied “de Looërmark”, gelegen in de gemeente Bathmen (Ov.); zoals deze in dit overzicht zal worden beschreven is bedoeld om de huidige bewoners – zowel diegene, die er al geruime tijd wonen ,als zij, die recentelijk in dit mooie natuurgebied zijn neergestreken -volledig te informeren over alle interessante gebeurtenissen, die er door dejaren heen hebben plaatsgevonden en gerealiseerd.

Met nadruk zou ik er bij dit begin op willen wijzen, dat het bungalowpark niet zonder meer volgens de gebruikelijke procedures tot het ontwikkelen van een woongebied is tot stand gekomen, maar in vele gevallen via afgedwongen verworvenheden van de bewoners zelf !
Men diene zich dus vooraf nadrukkelijk te realiseren, dat geconstateerde ongemakken zoals: enige wateroverlast, smalle en moeilijk begaanbare wegen, alsmede het ontbreken vanparkeerplaatsen in hetpark onvermijdelijk een gevolg zijn van de maximaal bereikbare inspanningen om het woongenot hier zo aangenaam mogelijk te maken.

Daarentegen zijn er vele voordelen te noemen bij ” het hier-wonen” waar te nemen, zals: de ruime afmetingen van de kavels en de daarop rijkelijk aanwezige natuur. Met genoegen zal de bewoner toch de weelderigeflora om zich heen opsnuiven en de magistrale bebossing als een ware bescherming van zijn heiligdom koesteren …
In welk woongebied van stad of dorp vind je nog byzondere struiken als de gagel en zo vele soorten mossen ? Om nog maar te zwijgen van de ontelbare soorten vogels, dieje in dit gebied ‘smorgens vrolijk doen ontwaken ? Of: let eens op de eekhoorns de woelmuis en ’s nachts op de uilen !
Vooral is dus de Looêrmark niet alleen een meesterlijk gebied om te wonen, maar ook om – alsje dat wilt – de stilte en rust omje heen te ervaren. Houden dus zo …!

In een aantal hoofdstukken zal ik een via chronologisch overzicht trachten uit te leggen, hoe de Looërmark dus van een Veengebied: een Woongebied is geworden.
Zo zult U via afzonderlijke rubrieken worden geïnformeerd over: de voorgeschiedenis; gasvoorziening; riolering en verbetering wegen; legalisering; kabeltelevisie; straatverlichting en kleinere wetenswaardigheden.

Hoofdstuk 1 : de Voorgeschiedenis
Het landelijk gelegen gebied “De Looermark” was vóór en tijdens de oorlogsjaren 1940-1945 in feite een enigszins woest gebied, met lage begroeiing en, tijdens natte perioden, veel grondwater.
De boeren uit de omgeving lieten er hun koeien grazen op de stukken met het hoge helmgras. Maar omdat het vaak te nat was gebeurde dat maar zelden.
Het gebied was eigendom van “Schôôlder-Jan”, een boer die niet veraf woonde van het gebied: namelijk waar nu ongeveer de oprit naar de A1 is.
Hij heette natuurlijk niet zo, maar zijn boerderij droeg de naam “Het Schoolt” en in de omgeving was dat genoeg om te weten met wie men van doen had.
In de laatste dagen van de oorlogsjaren is het gebied nog onderdeel geweest van oorlogshandelingen: Toen de Canadese bevrijders begin april 1945 de stad Zutphen -na felle straatgevechten- hadden ingenomen, wilden ze in Deventer niet op dezelfde weerstand stuiten en besloten toen via een omtrekkende beweging Deventer aan te vallen. Zo zou men, komende vanaf “de Wippert”, via Loo richting Schalkhaar trekken.
Men stuitte onderweg hier en daar op enige bescheiden tegenstand, zoals ook in de Looërmark: een viertal Duitse militairen hadden zich in een verdedigingsput ingegraven, maar hadden niet door dat hun verzet werd opgeruimd door mitrailleurvuur van laagvliegende geallieerde Spitfires, die juist, vanuit de andere niet verwachte richting, kwamen aanvliegen. De aanval was hevig en niets ontziend, getuige het van de weg (Oudendijk) schieten van een juist passerende paard en wagen.
Verder vermeldt de geschiedenis nog dat op zekere dag een tweetal vliegtuigbommen in de Looërmark zijn gevallen, ter hoogte van de percelen 43-45. Waarschijnlijk van een aangeschoten bommenwerper die ijlings zijn ballast kwijt wilde.
In de periode van 1945 tot circa 1969 bleef het gebied vrijwel ongerept, er werd wel wat bosbouw gepleegd en werden er zelfs in een bepaald jaar een groot aantal lariksen aan gepland.

Tot zover voor deze keer, in een volgende editie zal ik verhaal doen van de verkoop van grond, mede omdat de Gemeente Bathmen op zoek was naar een aantrekkelijke plaats voor de bouw van een zwembad.

Toon Stenvert.

Lees nu alle delen In handig PDF formaat

Hoe de Looërmark een woongebied werd versie 3 met foto’s 2 november 2016