Lidmaatschap

Zodra u zich vestigt in de Looërmark of in het bezit bent van een woning aldaar, kunt u lid worden van de Belangenvereniging Looërmark. Het adres Oudendijk 8 wordt gerekend tot de Looërmark.

Binnen de vereniging geldt dat ieder woonadres formeel één stem heeft in de ledenvergaderingen.

Het lidmaatschap kost € 15,- per jaar. Als lid wordt u verzocht om aan het begin van het kalenderjaar uw contributie over te maken op de bankrekening van de vereniging: NL 70 RABO 0305 7103 97  t.n.v Belangenvereniging Looërmark.

Het betalen van de contributie middels een automatische incasso wordt in 2022 onderzocht en kan dan per 2023 ingaan.

Wilt u lid worden?

Dat kan door contact op te nemen met de secretaris of het inschrijfformulier in te vullen.